Universitat Rovira i Virgili

Grups de recerca

Els grups de recerca col∙laboren en l'estudi d'una temàtica homogènia i realitzen conjuntament projectes d'investigació sobre una àrea o unes àrees concretes d'especial interès.

Els grups de recerca del Departament són:

Investigadors