Universitat Rovira i Virgili

Departament de Pedagogia

Benvinguts al nostre departament

Doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària amb menció d'Anglès

Grau d'Educació Infantil

Grau d'Educació Primària

Grau d'Educació Social

Grau de Pedagogia

Grau de Treball Social

Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyaments d'Idiomes

Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

Màster en Prevenció de Riscos Laborals

Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

Doctorat en Estudis Humanístics

Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques

Doctorat en Tecnologia Educativa

El Departament de Pedagogia està format per professorat especialista en diferents àmbits de l'educació formal i no formal. La seva tasca es fonamenta en dos eixos: Docència i Investigació.
S'encarrega de la formació inicial de futurs professionals de l'educació, impartint docència tant en els graus d'Educació Social, Mestres i Pedagogia, com en els màsters de 'Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes',  'Innovació en la Intervenció Social i Educativa' i en el de 'Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement'. També la formació de nous investigadors és una línia desenvolupada mitjançant els doctorats en què participem.
La recerca desenvolupada està molt lligada, d'una banda a la millora de la docència i d'altra a l'anàlisi del paper que juga l'educació en el desenvolupament de la realitat que ens envolta, aportant propostes per afrontar els nous reptes que presenta.
Els dos eixos estan interrelacionats i es complementen evidenciant la preocupació per l'educació des de la seva perspectiva més àmplia.

Notícies

Més notícies